Strona wykorzystuje pliki cookies. Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody na ich używanie nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLI MIEJSKICH ORAZ ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W KOLE NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Do publicznego przedszkola /oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Koła.

Dzieci sześcioletnie ur. w 2012 r. podlegają obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu.

Rekrutacja:

  1. Do przedszkoli miejskich przyjmowane są dzieci zamieszkałe na terenie miasta Koła.
  2. Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego

W przypadku większej liczby dzieci spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę są łącznie następujące kryteria:

  1. wielodzietność rodziny dziecka;
  2. niepełnosprawność dziecka ubiegającego się o przyjęcie do przedszkola;
  3. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka;
  4. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka;
  5. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka;
  6. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie;
  7. objęcie dziecka pieczą zastępczą.

Kryteria powyższe mają jednakową wartość.

Wyjaśnienia:
Wielodzietność rodziny oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę poniższe kryteria:

 

Kryterium

Liczba punktów

 1

pracujący zawodowo oboje rodzice

10

 2

pracujący zawodowo rodzic

5

 3

ilość godzin pobytu dziecka w przedszkolu:

 

-        6 godzin

1

 

-        7 godzin

2

 

-        8 godzin

3

 

-        9 godzin

4

 

-        10 godzin

5

 4

rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola

6

 

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym Od 1 marca 2018 r.
Do 23 marca 2018 r.
Od 7 maja 2018 r.
Do 18 maja 2018 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola oraz oddziału przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art. 20 t ust.7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Od 26 marca 2018 r.
Do 29 marca  2018 r.
Do 23 maja 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 30 marca 2018 r. 24 maja 2018 r.
Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia Od 3 kwietnia 2018 r.
Do 5 kwietnia 2018 r.
Od 25maja 2018 r.
D0 29 maja 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 6 kwietnia 2018 r. 30 maja 2018 r.

 

Na terenie miasta Koła funkcjonują następujące placówki publiczne świadczące usługi w ramach  wychowania przedszkolnego.

Placówka

Adres

Telefon /strona www

Przedszkole Miejskie nr 1

Koło, ul. Piaski 15

63/ 2720200
pm1kolo.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie nr 3
z Oddziałami Integracyjnymi „Czerwony Kapturek”

Koło, ul. Wojciechowskiego 9

63/2720437
pm3kolo.edu.pl

Przedszkole Miejskie nr 5 im. Gromadka Misia Uszatka

Koło, ul. Wojciechowskiego 22

63/2720350
pm5kolo.szkolnastrona.pl

Przedszkole Miejskie nr 6

Koło, ul. Powstańców Wlkp.6

63/2722151
pm6.kolo.pl

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej

Koło, ul. Toruńska 68

63/2720723
sp3kolo.strefa.pl

Szkoła Podstawowa nr 4
im. Kawalerów Orderu Uśmiechu

Koło, ul. Toruńska 315a

63/2720694
sp4kolo.szkolnastrona.pl

Szkoła Podstawowa nr 5
im. Arkadego Fiedlera

Koło, ul. Kolejowa 5

63/2721088
sp5kolo.edupage.org

Szkoła Podstawowa nr 2
im. A. Mickiewicza
z Oddziałami Przedszkolnymi i Sportowymi

Koło, ul. Poniatowskiego 22

63/2616771
zs1kolo.szkolnastrona.pl

Pliki do pobrania
Wniosek rekrutacja wraz z załącznikami 2018-2019 [pdf] [doc]