Strona wykorzystuje pliki cookies. Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody na ich używanie nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

21 kwietnia 2016 r. został roztrzygnięty wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny pt. "Bajkowa kukiełka" zorganizowany przez panie Martę Barc - Serwa i Anetę Bartłomiejczak. Wynikał on z realizowanej przez naszą placówkę innowacji pedagogicznej pt. "Przedszkolak na scenie - formy parateatralne w przedszkolu". Celem konkursu było rozwijanie wyobraźni i kreatywności dzieci. Do konkursu zgłoszono dziewięć prac wykonanych w dużej mierze z materiałów wtórnych. Jury w składzie: pani Iwona Walczak - dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Kole, pani Anna Wolniakowska - pracownik Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia 3 w Kole i pana Tomasza Gibaszka - pracownika Miejskiego Domu Kultury w Kole stanęło  przed niełatwym zadaniem wyłonienia trzech najlepszych prac.

Dnia 8 kwietnia dzieci z naszego przedszkola udały się na wycieczkę do Państwowej Szkoły Muzyccznej I stopnia w Kole. Celem wizyty było zapoznanie dzieci z funkcjonowaniem placówki, która kształci artystów. Przedszkolaki poznały budynek szkoły, odwiedziły sale lekcyjne, w których młodzież uczy się gry na różnych instrumentach, zwiedziły sale koncertowe, uczestniczyły w koncercie w wykonaniu uczniów tej szkoły oraz salę do zajęć rytmicznych. Brały również udział w lekcji rytmiki. Podczas spotkania przedszkolaki dowiedziały się na jakich instrumentach grają uczniowie. Miały okazję poznać takie instrumenty jak fortepian, gitara, flet, skrzypce, wiolonczela, akordeon.Dowiedziały się z czego wykonane są instrumenty i w jaki sposób wydobywa się z nich dźwięk.

W ramach realizowanej przez naszą placówkę innowacji pt. „Przedszkolak na scenie-formy parateatralne w przedszkolu” mieliśmy przyjemność gościć aktorkę Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu Zofię Melechównę. Podczas spotkania pani Zofia chętnie i z humorem zdradzała przedszkolakom tajniki aktorskiej pracy oraz zaprezentowała kilka znanych utworów literackich, m.in.: „Na straganie”, „Żaba” autorstwa Jana Brzechwy, „Koza, kózka i wilk” Adama Mickiewicza oraz „Paweł i Gaweł” Aleksandra Fredry. Dzieci wysłuchały utworów z wielką uwagą i zaciekawieniem. Pani Zofia udzieliła dzieciom cennych wskazówek dotyczących sposobu recytowania wierszy. Zwróciła uwagę na rolę właściwej intonacji, prozodii oraz mowy ciała.

Dzieci z naszego przedszkola brały aktywny udział w obchodach Światowego Dnia Autyzmu, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Autyzm i My z siedzibą przy Prywatnym Tęczowym Przedszkolu w Kole. W ramach obchodów dzieci wykonały wspólnie pracę plastyczną pt.: „Autyzm - tak to widzę”. W przeddzień obchodów Dnia Autyzmu odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie tego konkursu. Wśród dzieci wyróżnionych z naszego przedszkola znalazły się: Zuzanna Ciurzyńska, Pola Prószyńska, Iga Serwa, Natalia Stankiewicz, Natalia Szafrańska, Alicja Tomaszewska, Nikola Wojtysiak.

W nietypowy sposób w dniu 21.03.2016 r. dzieci powitały pierwszy dzień wiosny. Ubrane w kolorze zielonym z wiosennym bukietem oraz zielonym balonikiem uczestniczyły w zabawach, tańcach i pląsach muzyczno - ruchowych. Jak wiemy wiosna to początek nowego życia. To pożegnanie długiej zimy, to czas „budzenia się” przyrody. Dawniej ludzie wierzyli, że można przyspieszyć nadejście wiosny, topiąc Marzannę. Dzieci z naszego przedszkola wiedzą, że o przyrodę trzeba dbać i dlatego nie będziemy jej zaśmiecać słomianą kukłą. Witamy wiosnę w sposób radosny podczas wspólnych zabaw.

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi przedszkolaki udały się do Muzeum Technik Ceramicznych w Kole, aby obejrzeć przepiękną wystawę twórczości wielkanocnej Pani Teresy Brzoskiej. W naszym przedszkolu dużą uwagę przywiązuje się do kultywowania rodzimych tradycji, szczególnie tych związanych z naszym regionem. Podczas zwiedzania wystawy dzieci zobaczyły piękne palmy wielkanocne oraz bukiety kwiatów, którymi dawniej ozdabiano wiejskie izby, święte obrazy, ołtarzyki i przydrożne kapliczki.

W ramach Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Miejski Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Rodzinie realizuje zajęcia profilaktyczne "Profilaktyka dla najmłodszych". Zajęcia te odbyły się w grupie II i miały na celu opanowanie przez dzieci podstawowych zagadnień dotyczących zdrowego i bezpiecznego stylu życia, zachowań prozdrowotnych oraz pozytywnych wzorców dotyczących spędzania wolnego czasu.

Zaburzenia mowy w wieku przedszkolnym stały się zjawiskiem dość powszechnym. Dlatego też 2 marca 2016 r. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty logopedyczne skierowane do rodziców i nauczycieli. Szkolenie miało na celu uświadomienie rodzicom, jak ważną rolę w mowie dzieci odgrywa sprawność narządów artykulacyjnych, gdyż jest to najczęściej występująca przyczyna wszelkich dyslalii. Spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem uczestnikom tematu „Prawidłowości rozwoju mowy i języka dziecka” w formie prezentacji multimedialnej.

Rok szkolny 2015/16 to Rok Otwartej Szkoły. Nasze przedszkole również nastawione jest na szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym. Współpracujemy m.in. z Filią dla dzieci oraz Filią Nr 3 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole realizując jeden z kierunków polityki oświatowej państwa „Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży”. Dużą rolę w tym względzie odgrywają organizowane w przedszkolu „kąciki książki”, często zmieniane i systematycznie aktualizowane ze względu na realizowaną tematykę kompleksową. Przedszkolaki uczestniczą w głośnym czytaniu, we współpracy z biblioteką organizowane są różnorodne spotkania w przedszkolu lub w bibliotece.

29 lutego 2016 r. najstarsze dzieci z naszego przedszkola gościły w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Arkadego Fiedlera w Kole. Pani Danuta Musioł - zastępca dyrektora szkoły oraz pani Lidia Cicharska zorganizowały dzieciom mile spędzoną godzinę pełną wrażeń i atrakcji. Przedszkolaki obejrzały program artystyczny przygotowany dla nich przez ich starsze koleżanki i kolegów. Następnie zasiedli w szkolnych ławkach i przez chwilę mogli się poczuć jak przyszli uczniowie tej szkoły. Widać było, że dobrze poczuli się w tej roli. Zwiedzili także budynek szkoły, sąsiadujący ze szkołą basen, przestronną stołówkę zapraszającą pięknym zapachem i świetlicę szkolną.