Strona wykorzystuje pliki cookies. Zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody na ich używanie nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Osiągnięcia
Osiągnięcia i sukcesy dzieci
to duma rodziców
i naszego przedszkola
 
Zabawa
W zdobyciu wiedzy i umiejętności
najważniejszą formą
aktywności dzieci jest zabawa
 
Zdrowie
Motywujemy dzieci
do dbałości o swoje zdrowie
i sprawność fizyczną
 
Nauka
Priorytetem przedszkola
jest przygotowanie dzieci
do podjęcia nauki w szkole
 

W naszym przedszkolu realizowany jest program wychowania przedszkolnego „Zanim będę uczniem” E. Tokarskiej i J. Kopały nagrodzony I nagrodą w konkursie „Najlepsze programy wychowania przedszkolnego” zorganizowanym przez CODN pod patronatem MEN. Treści programowe w nim zawarte zgodne są z wymaganiami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego. Organizując zajęcia stosujemy zasadę indywidualizacji wspierając rozwój każdego dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa W przedszkolu funkcjonuje oddział integracyjny dlatego tez organizowane są różne formy zajęć specjalistycznych i rewalidacyjnych.
W celu doskonalenia pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych prowadzimy zajęcia:

 • korekcyjno – kompensacyjne,
 • terapię logopedyczną,
 • zajęcia socjoterapeutyczne z psychologiem.

W pracy z dziećmi o specyficznych potrzebach wykorzystujemy programy multimedialne.
W calu rozwijania sprawności fizycznej dzieci zapewniamy im udział w ćwiczeniach ogólnorozwojowych. Dzieci mają również okazję uczestniczyć dwa razy w tygodniu w nieodpłatnych zajęciach z języka angielskiego. Nasze przedszkole rozwija u dzieci empatię i tolerancję wobec niepełnosprawności poprzez organizowanie zabaw integracyjnych i udział w obchodach Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.
W swojej pracy stosujemy nowoczesne formy i metody pracy. Nauczycielki wykorzystują elementy metod:

 • Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Gimnastyki Twórczej Rudolfa Labana i Carla Orffa,
 • Pedagogika zabawy KLANZA,
 • Relaksacji stopniowej wg Edmunda Jacobsona,
 • Aktywnego Słuchania Muzyki wg Batii Strauss,
 • Kinezjologii Edukacyjnej wg Paula Dennisona,
 • Dziecięcej matematyki Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej,
 • Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
 • Program Aktywności Christophera Knilla,
 • Gimnastyki Rytmicznej Alfreda i Marii Kniessów.

Nasze przedszkole realizuje innowację „Zaczarowane koło”. W celu rozwijania zainteresowania regionem realizujemy projekt edukacyjny „Moje miasto”, uczestniczymy w lekcjach muzealnych. W celu rozbudzania zainteresowania literaturą współpracujemy z bibliotekami, organizujemy zajęcia z udziałem rodziców czytających dzieciom wiersze i bajki. Organizujemy zajęcia umożliwiające kształtowanie umiejętności wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych. Współpracujemy ze szkołą muzyczną. Gościmy przedstawicieli różnych zawodów. Uczestniczymy  w zabawnych i pouczających przedstawieniach teatralnych. Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu kształtują u dzieci pozytywne postawy emocjonalno – społeczne, wspierają dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, kształtowaniu się procesów poznawczych i rozwijaniu sprawności psychomotorycznych, wspomagają rozwój mowy, wyrabiają elementarne przyzwyczajenia higieniczno – kulturalne, wdrażają do profilaktyki zdrowotnej, wdrażają do dbania o bezpieczeństwo własne i innych, dostarczają pozytywnych emocji w kontaktach z muzyką, kształtują umiejętność wypowiadania się za pomocą różnych technik plastycznych, rozwijają poczucie estetyki i wrażliwości, budzą świadomość ekologiczną, regionalną oraz patriotyczną. Poprzez celowe tworzenie sytuacji edukacyjnych zmierzających do niwelowania porażek w szkole przygotowujemy dzieci do pełnienia roli ucznia.